Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là gì
Giáo dục

Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là gì? Bảo lãnh dự thầu được quy định như thế nào?

Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là gì ?

Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là gì

Bảo lãnh dự thầu là gì?

Bảo lãnh dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm về trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
=>>Xem thêm thông tin tại đây nhé!

Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là gì?

Bảo lãnh dự thầu tiếng anh là tender guarantee

=>>Xem thêm từ vựng tiếng anh

Bảo lãnh dự thầu được quy định như thế nào?

  • Một là, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp
  • Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

=>>Xem thêm thông tin tại đây

  • Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

 

Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể
  •  Đối với nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.
  • Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

=>>Thêm nhiều thông tin hữu ích cho các bạn!

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *